Dzisiaj jest: Piątek, 17 sierpnia 2018 r., Imieniny: Jacka i Mirona

W skład KSMMiR wchodzą:


Bezpieczeństwo pracy marynarzy

Wytyczne w sprawie wdrażania postanowień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (BiHP) – Konwencja Pracy na Morzu, (MLC) 2006).

Ocena zagrożenia

 • Zasadniczym celem BiHP jest zapobieganie wypadkom przy pracy, uszkodzeniom ciała i chorobom, za pomocą zarządzania niebezpieczeństwami i zagrożeniami zawodowymi. Procedury identyfikowania niebezpieczeństw oraz oceny zagrożeń muszą być realizowane celem identyfikowania co może powodować szkodę wobec marynarzy i własności oraz środowiska, zwłaszcza zaś środowiska pracy, aby można było tworzyć i wdrażać odpowiednie środki prewencyjne i ochronne. Pięciostopniowa metoda generyczna oceny zagrożenia pokazana poniżej1, ilustruje proces zarządzania zagrożeniem. Zbieranie i analizowanie wiarygodnych danych i statystyk odgrywa kluczową rolę w skutecznym prowadzeniu oceny zagrożenia.

 

Pięciostopniowy proces zarządzania zagrożeniem

 

1. Zidentyfikowanie niebezpieczeństw.

2. Zidentyfikowanie kto i w jaki sposób może ponieść szkodę.

3. Ocena zagrożenia - zidentyfikowanie i zadecydowanie o środkach kontroli zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia

4. Odnotowanie kto jest odpowiedzialny za wdrażanie środków kontrolnych oraz harmonogramu

5. Odnotowanie wniosków , monitorowanie i przegląd oceny zagrożenia, oraz uaktualnianie w razie konieczności

 

 • Generalnie rzecz biorąc, zagrożenia można oceniać przy zastosowaniu metodologii zagrożenia, na przykład matrycy zagrożenia, celem określenia poziomu zagrożenia na podstawie prawdopodobieństwa wystąpienia i powagi konsekwencji. Proces oceny zagrożenia powinien być dostatecznie elastyczny aby można go przyjąć dla operacji całego statku, specyficznych jednostek pracy oraz dostępnych środków i kwalifikacji. Ocena zagrożenia zawodowego jest istotnym elementem w dokonywaniu wyboru skutecznych środków zapobiegawczych i ochronnych w planowaniu i organizowaniu pracy i zmniejszaniu narażania na niebezpieczeństwa. Oceny zagrożeń powinny podlegać przeglądowi kiedy metody pracy, procesy lub osoby są zmienione, albo kiedy nastąpiła zmiana armatora, a to celem zagwarantowania, że procedury bezpieczeństwa są należyte i są wdrożone. Ważne jest także dokonywanie przeglądu ocen zagrożenia po dochodzeniach powypadkowych i analizach sytuacji niebezpiecznych, celem zagwarantowania, że systemy i procedury zostaną ulepszone dla zapobieżenia przyszłym problemom.
 •  
 • "Kultura Bezpieczeństwa" ma liczne definicje, ale traktowana może być jako produkt wartości indywidualnych i grupowych, skłonności, kompetencji i wzorców zachować określających zobowiązanie się do, oraz styl i biegłość programów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.2 Udział wszystkich członków zespołu roboczego w pięciostopniowym procesie oceny zagrożenia jest integralną części a dobrej kultury bezpieczeństwa i czyni wdrożenie łatwiejszym i skuteczniejszym ponieważ każdy przejmuje odpowiedzialność za BiHP dotyczące siebie samego i wszystkich pozostałych członków zespołu. Wszyscy marynarze w odnośnym dziale powinny mieć odpowiednią wiedzę, doświadczenie lub umiejętności do uczestniczenia w ocenie i w zakresie kontynuowania jej zaleceń dotyczących bezpiecznej pracy.

 

Zasady prewencji

 

 • ILC przyjęła, na swej 91.Sesji (w roku 2003), globalną strategię BiHP mającą promować wdrożenie norm MOP dotyczących BiHP.3 Strategia podkreśla potrzebę trójstronnego uczestnictwa i krajowego działania dla przyjęcia zapobiegawczego podejścia do BiHP, co jest kluczem do osiągnięcia trwałej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. W podobny sposób, MLC, 2006, zatwierdza wdrożenie środków zapobiegawczych, programów, systemów inspekcji i zgłaszania celem zarządzania BiHP na statkach.4 Zasady prewencji obejmują zwalczanie zagrożeń u źródła, dostosowanie pracy do poszczególnych osób - zwłaszcza w zakresie projektowania miejsca pracy - oraz zastępowanie miejsc pracy niebezpiecznych przez bezpieczne lub mniej niebezpieczne. Zapobieganie powinno iść przed wyposażeniem ochronnym marynarzy5. Instrumenty przyjęte od roku 1(81 zdecydowanie podkreślają zasadę środków zapobiegawczych, zaś osobiste wyposażenie ochronne (PPE) uznawane jest jako ostatnia instancja, kiedy nie sposób uniknąć narażania na zagrożenie, ani go zminimalizować lub wyeliminować.

 

 • Zasady prewencji oparte są o raczej zbiorowe a nie indywidualne metody zapobiegawcze. Preferowana sekwencja lub hierarchia środków zbiorowej kontroli zagrożeń, jest następująca :

 

 1. eliminacja;
 2. zastąpienie;
 3. odizolowanie lub zwalczanie zagrożenia u źródła;
 4. kontrole techniczne lub mechaniczne; oraz
 5. środki organizacyjne.

 

 • Techniczne środki kontrolne mogą obejmować automatyzację, systemy zamknięte, wentylację, lokalną ekstrakcję lub wyizolowanie miejsca pracy. Wybór metod pracy i narzędzi ma także istotny wpływ na poziom narażenia.

 

 • Środki organizacyjne obejmować mogą odizolowanie miejsc pracy, należyte utrzymywanie wyposażenia, dostarczanie specjalnych instrukcji i ograniczanie czasu pracy na stanowisku.

 

 • Wykorzystywanie PPE zależy od reakcji ludzkiej i powinno być stosowane jako wyłączny środek, kiedy wszelkie inne opcje zostały wykorzystane. Powinno ono:

 

 • zostać należycie ocenione przed zastosowaniem dla zagwarantowania stosowności do określonego celu;
 • PPE powinny być leżycie utrzymywane i przechowywane;
 • zawierać instrukcje i opis bezpiecznego sposobu użycia; oraz
 • PPE powinny być należycie wykorzystywane przez marynarzy.

 

Właściwa władza powinna rozpatrzyć ustanowienie wyraźnych kryteriów rozpatrywania stosowania PPE.

 

1 MOP: Wytyczne 5.stopniowe: Dla pracodawców, pracowników i innych przedstawicieli na temat prowadzenia oceny zagrożeń w miejscu pracy, http://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_23886/lamg--en/index.htm

2 Komisja BiHP Zjednoczonego Królestwa: Trzeci raport: Organizowanie na rzecz bezpieczeństwa, Grupa Studyjna ACSNI ws. Czynników Ludzkich (Londyn, HMSO, 1993)

3 MOP: Strategia globalna ws. BiHP, Wnioski przyjęte przez Międzynarodową Konferencję Pracy podczas jej 91.Sesji, Genewa, 2003.

http://www.ilo.org/safework/info/policy-documents/WCMS_107535/lang--en/index.htm.

4 MLC, 2006, Norma A4.3, ust. 1

 

5 MLC, 2006, Wytyczna B4.3.1, ust.3. Niniejsza hierarchia wdrażania środków zapobiegawczych stanowi istotę zasad BiHP i włączona jest do licznych przepisów i wytycznych, wśród nich do Wytycznych MOP dotyczących zarządzania systemami ochrony bezpieczeństwa i higieny pracy (MOP- OSH 2001). Innym dobrym przykładem jest Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 89/391/EEC z dnia 12 czerwca 1989 odnośnie wdrażania środków zachęcających do poprawy bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ENTXT/PDF/?uri=CELEX:01989L0391-20081211&qid=1403702359336

 

 + dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.Komentarz pojawi się w chwili akceptacji wpisu przez administratorów!
Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w formularzu, dla potrzeb niezbędnych do subskrybcji newslettera - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Kierownik jednostki jest procesorem danych osobowych.

Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne wiadomości związane z marynarskim rynkiem pracy to dodaj swój adres e-mailowy.


Ostatnie wydanie

Wydanie Aktualne Wydania Archiwalne


Stronę odwiedziło
1747032 osób


Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność".


Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia